Outsourcig účtovníctva

Účtovníctvo Žilina

Ponúkame externé spracovanie účtovníctva pre živnostníkov a spoločnosti menšieho rozsahu (mikro-účtovné jednotky, menšie sro) v okolí Žiliny. Využívame moderné technológie, ktoré nám umožňujú zjednodušiť vaše procesy a vzájomnú spoluprácu. Našou hlavnou úlohou je nastaviť podmienky spolupráce tak, aby ste boli spokojní a mali k dispozícii všetky potrebné informácie pre správne manažérske rozhodovanie a bezproblémové fungovanie svojho podnikania. Veríme, že s nami nájdete ten správny smer k úspechu.

Služby

  Mzdy a personalistika
  Personalistika a mzdy

  kompletné vedenie personálnej a mzdovej agendy:

  • všetky úkony súvisiace so vznikom a skončením pracovného pomeru
  • samotný výpočet mzdy, v zmysle uzatvorenej pracovnej zmluvy
  • spracovanie výkazov, komunikácia s inštitúciami socialného a zdravotného poistenia a daňovým úradom
  • tvorba sociálneho fondu
  • prevodné príkazy na výplatu miezd, odvodov do poisťovní, odvodov preddavkov na daň
  • potvrdenia pre zamestnancov na rôzne účely vrátane ročného zúčtovania dane
  Podvojné účtovníctvo
  Účtovníctvo

  KOMPLEXNÉ spracovanie podvojného účtovníctva externou formou pre malé a stredné firmy, daňová evidencia FO:

  • na mesačnej báze: vypracovanie výkazov (DPH, Súhrnný, Kontrolný, atď.)
  • vedenie evidencie majetku (hmotného, nehmotného)
  • podklady pohľadávok a záväzkov
  Daňové priznanie
  Daňové priznania

  pre všetky FO a PO na ročnej báze:

  • daň z príjmov právnických osôb vrátane povinných príloh: Súvaha, Výsledovka, Poznámky
  • daň z príjmov fyzických osôb typu A a B
  • daň z motorových vozidiel

Referencie

Počas dlhoročnej praxe sme spolupracovali so spoločnosťami a živnostníkmi z nasledovných oblasti:

 • drevospracujúceho priemyslu, lesného hospodárstva
 • kamenári
 • jedálne a bufet
 • stavebné spoločnosti
 • upratovacie spoločnosti
 • veľkoobchody, maloobchody
 • spoločnosti zamerané na podnikanie na internete
 • autoservis
 • spoločnosti zaoberajúce sa skrášľovaním ľudského tela
 • cestovné agentúry
 • darčekové predajne
 • reklamné agentúry
 • marketingové spoločnosti
 • a iné

Cenník